Flere produktkategorier udgår og mange varer er derfor stærkt nedsat. Se under "UDSALG"

Recycling, Upcycling & Downcycling

Før i tiden talte vi blot om genbrug. I dag er der kommet nye ord til og det er mest de engelske udtryk, der bruges. Der er ikke gode danske ord, der dækker begreberne upcycling og downcycling. Her ses en kort, men ikke helt fyldestgørende forklaring på de enkelte udtryk. Dette fordi det ofte er forskelligt, hvad man mener hører til i kategorien recycling og hvad der hører til i upcycling.

RECYCLING

Indarbejdning/genanvendelse af affaldsmateriale i en produktionsproces til det oprindelige formål eller til andre formål. 

UPCYCLING

Opkvalificerende genbrug. Ved at behandle eller forarbejde et affaldsprodukt skaber man et nyt produkt med en stor/større oplevet værdi. 

DOWNCYCLING

Der skabes et nyt produkt af ringere kvalitet end det oprindelige produkt.

Recycling, downcycling & upcycling