byLIS - Sustainable Lifestyle

Kært barn har mange navne og i det danske sprog dukker der flere og flere engelske ord op også: Mit slogan ”Sustainable Lifestyle” eller på dansk ”Bæredygtig livsstil” kunne også have heddet noget i retning af: ”Reuse, Reduce, Recycle”, eller jeg kunne have brugt ord som: Genbrug, Bæredygtig, Miljøvenlig, Upcycling, Genanvendelse, Cradle to Cradle eller Grøn Bevægelse.
Ligegyldigt hvilke af disse ord vi kigger på, så er det mit ønske med denne hjemmeside at inspirere til større bevidsthed og øget ansvarlighed i forhold til de ressourcer, vi har til rådighed nu og i fremtiden.